Phần mềm Quản lý Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị

Phần mềm Quản lý Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị giúp khách hàng là doanh nghiệp cung cấp thiết bị đo công nghiệp tại các khu công nghiệp theo dõi các hoạt động sửa chữa, bảo trì

Phần mềm Quản lý Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị
Phần mềm Quản lý Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị giúp khách hàng là doanh nghiệp cung cấp thiết bị đo công nghiệp tại các khu công nghiệp theo dõi các hoạt động sửa chữa, bảo trì
Giới thiệu về Phần mềm Quản lý Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị

Trí Nghĩa xây dựng giải pháp giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý quy trình bảo dưỡng, sửa chữa tài sản / thiết bị tại doanh nghiệp cũng như tại khách hàng. Toàn bộ quá trình yêu cầu bảo hành, bảo dưỡng, hiệu chỉnh, sửa chữa được quản lý, theo dõi, phế duyệt. Các thiết bị đến lịch hẹn bảo dưỡng được nhắc nhở.

Kiểm soát và theo dõi hiệu quả làm việc của nhân viên một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời
Chuẩn hoá & số hoá được dữ liệu và các quy trình hoạt động hàng ngày tại doanh nghiệp
Không tốn thời gian làm báo cáo, kết quả chính xác do tự động tổng hợp nguồn thông tin
TÍNH NĂNG HỆ THỐNG
Phần mềm Quản lý Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị
Quản trị hệ thống
Quản lý kế hoạch
Bảo dưỡng, sửa chữa
Theo dõi, kiểm tra
Thiết bị
Quản lý Phiếu yêu cầu
kĩ thuật
Quản lý Phiếu
KTKT
Quản lý
Thiết bị
Nhắc lịch
Sửa chữa, bảo dưỡng
Báo cáo
Lợi ích mang lại
Khi áp dụng TNM vào Tư vấn giải pháp Quản lý thiết bị, tài sản và theo dõi bảo trì, sửa chữa
CẢI TIẾN QUY TRÌNH BẢO TRÌ SỬA CHỮA THIẾT BỊ CHO KHÁCH HÀNG
Khách hàng có thể tạo các yêu cầu sửa chữa qua ứng dụng Web
Quản lý giao việc linh hoạt
Nhắc lịch bảo trì sữa chữa, theo dõi tiến độ
Báo cáo tiến độ
MÔ HÌNH TRIỂN KHAI
TNM cung cấp 3 mô hình triển khai tuỳ theo yêu cầu của khách hàng
CHỈNH SỬA THEO YÊU CẦU
Khách hàng có nhu cầu chỉnh sửa TNM theo yêu cầu nghiệp vụ riêng thì quy trình sẽ như sau:
Thu thập, phân tích yêu cầu
Thực hiện và tích hợp các thay đổi vào phần mềm
Triển khai trên server riêng của khách hàng
Bảo hành trong 12 tháng
Hỗ trợ bảo trì, nâng cấp sau bảo hành

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Hãy để lại lời nhắn!

15+

năm kinh nghiệm

100+

đối tác lớn