Xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà máy thủy điện và bản đồ lũ hạ du
Câu chuyện chuyển đổi số - 09/06/2023

KHÁCH HÀNG

Khách hàng là cơ quan nhà nước cần quản lý cơ sở dữ liệu về toàn bộ các nhà máy và đập thủy điện trên địa bàn cũng như các bản đồ mô phỏng các kịch bản lũ của thể xảy ra ở hạ du khi các nhà máy thủy điện xả lũ.

 

GIẢI PHÁP

TNT tư vấn và xây dựng một ứng dụng Web giúp số hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu về nhà máy và đập thủy điện trên địa bàn.

Hệ thống cho phép thu thập các dữ liệu về thủy văn tại các đập và hồ thủy điện hàng ngày, báo các trực tiếp về cơ quan quản lý.

Đặc biệt, hệ thống đã số hóa các bản đồ lũ hạ du mô phỏng các khả năng lũ có thể xảy ra khi thủy điện xả lũ với các tình huống và kịch bản khác nhau. Hệ thống cũng tính toán và cảnh bảo được mức độ ảnh hưởng của mỗi kịch bản bản lũ.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Hãy để lại lời nhắn!

15+

năm kinh nghiệm

100+

đối tác lớn