Chuyển đổi số cho nhà trường phổ thông liên cấp
Câu chuyện chuyển đổi số - 09/06/2023

KHÁCH HÀNG 

Là một trường liên cấp (1-2-3) với hơn 30 năm lịch sử hình thành và phát triển với gần 8000 học sinh từ cấp tiểu học đến cấp trung học phổ thông.

CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ

- Dữ liệu về nhà trường, học sinh, giáo viên chưa được số hóa và quản lý 1 cách tập trung

- Chưa có công cụ giúp chuẩn hóa các kênh tương tác giữa nhà trường với phụ huynh học sinh

- Việc trao đổi qua kênh SMS rất hạn chế tương tác và chi phí lớn

- Ban giám hiệu cần các báo cáo kịp thời về các vấn đề quan trọng của nhà trường trong ngày, trong tuần, trong tháng

 

GIẢI PHÁP

TNT tư vấn xây dựng giải pháp với các phân hệ như sau:

1. Ứng dụng Web giúp nhà trường chuẩn hóa, số hóa toàn bộ các dữ liệu phục vụ công tác quản lý và giảng dạy tại nhà trường

2. Ứng dụng di động dành cho các phụ huynh cài đặt để theo dõi thông tin của con (điểm danh, kết quả học tập, tham gia CLB) cũng như tương tác trực tiếp với thầy cô giáo và ban giám hiệu

3. Ứng dụng di động dành cho giáo viên giúp thuận tiện trong việc tương tác với học sinh, phụ huynh và Ban giám hiệu

KẾT QUẢ

- 100% giáo viên đã sử dụng ứng dụng di động và có phản hồi rất tích cực vì những lợi ích mà giải pháp mang lại

- Gần 100% phụ huynh của toàn trường đã cài và sử dụng App hàng ngày, có các phản hồi rất ấn tượng về các chức năng, giao diện của ứng dụng

- Hệ thống báo cáo giúp quản lý và lãnh đạo có được thông tin chính xác và kịp thời nhất về các hoạt động dạy và học của toàn trường.

- Giải pháp giúp nhà trường nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo niềm tin và tăng uy tín đối với phụ huynh học sinh

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Hãy để lại lời nhắn!

15+

năm kinh nghiệm

100+

đối tác lớn